องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 

 


  ประชุมเรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสียในลำห้วย เข้าตรวจส...
      

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานท...

  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวาย...
      

วันที่ 5 ธันวาคม 2561เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์กา...

  โครงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2...
      

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริห่ารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธ... 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.กุดน้ำใส
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552