วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother MFC-2330 DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างโครงการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการไถ่กลบบ่อขยะ บ้านเดื่อ หมู่ 5 โคกอีตู้ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อถังขยะแยกประเภท 4 สี แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน พร้อมฐานวางถังขยะ และมีชื่อหน่วยติดที่ถังและฐานรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother Mfc-J2330 Dw และ Brother MFC-9140 CDN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง