วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 พร้อมด้วยซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563
25  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์/เครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงระบบท่อดูดน้ำ-ท่าส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำหาบหาม (เครื่องเบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการอยู่เวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ห้องรองนายก อบต.กุดน้ำใส หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมประตูห้องรองนายก อบต.กุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างป้ายอะคริลิค ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องยนต์สูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง