องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใหม่ให้กับประชาชน ในตำบลกุดน้ำใส บ้านกุดน้ำใส ม.3


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใหม่ให้ประชาชน บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26