องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 811 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]1
2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควงบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.2564 [ 28 มี.ค. 2567 ]0
3 "MOI WASTE BANK WEEK - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" [ 22 มี.ค. 2567 ]0
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]4
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]2
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 [ 19 มี.ค. 2567 ]2
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเ [ 15 มี.ค. 2567 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]3
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 14 มี.ค. 2567 ]2
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาาเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 13 มี.ค. 2567 ]13
11 แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 11 มี.ค. 2567 ]2
12 การขับเคลื่อนงานด้านควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีงบประมาณ 2566 ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ [ 5 มี.ค. 2567 ]1
13 การขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง การป้องกันและการบริหารจัดการของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) [ 5 มี.ค. 2567 ]1
14 จดหมายข่าว ประจำปี 2567 เดือน กุมภาพันธ์ [ 1 มี.ค. 2567 ]2
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]3
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]2
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]6
18 จดหมายข่าว ประจำปี 2567 เดือนมกราคม [ 2 ก.พ. 2567 ]7
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]5
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]0
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]1
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]1
23 จดหมายข่าว ประจำปี 2566 เดือน ต.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2567 ]9
24 จดหมายข่าว ประจำปี 2566 เดือน พ.ย. 66 [ 11 ม.ค. 2567 ]15
25 จดหมายข่าว ประจำปี 2566 เดือน ธ.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2567 ]8
26 การป้องกันโรคโดยเฉพาะการให้วัคซีนป้องกันดรคติดเชื้อเอชพีวี (HPV) [ 11 ม.ค. 2567 ]12
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 [ 9 ม.ค. 2567 ]0
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]0
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
30 ประชาสัมพันธ์รายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]7
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]5
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]7
33 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บทความหอกระจายข่าวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 13 ธ.ค. 2566 ]14
34 การป้องกันโรคติตต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]9
35 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรติดเชื้อไวรัสซิกา [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
36 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ [ 4 ธ.ค. 2566 ]10
37 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จากการประกอบการปศุสัตว์ [ 4 ธ.ค. 2566 ]8
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]0
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 30 พ.ย. 2566 ]8
40 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign