องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]50
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]64
3 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2566 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี2567 [ 27 ก.พ. 2566 ]74
4 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]82
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]78
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]119
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]114
8 หนังสือแจ้งกำหนดประชุมและหนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]214
9 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 27 เม.ย. 2565 ]198
10 ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]857
11 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]343
12 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]200
13 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]184
14 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]175
15 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]190
16 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2565 ]203
17 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]232
18 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 2 ก.พ. 2565 ]231
19 การจดรายงานการประชุมาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 28 ก.ย. 2564 ]131
20 การจดรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 20 ส.ค. 2564 ]122
21 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]226
22 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]267
23 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 64 [ 9 ส.ค. 2564 ]117
24 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]219
25 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ที่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]216
26 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]275
27 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 17 มิ.ย. 2564 ]211
28 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]245
29 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564(สมาชิก) [ 11 มิ.ย. 2564 ]240
30 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]209
31 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 11 มิ.ย. 2564 ]204
32 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(หัวหน้าคลื่นวิทยุ FM.95 FM 104.25) [ 25 พ.ค. 2564 ]262
33 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-14) [ 25 พ.ค. 2564 ]315
34 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]222
35 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]248
36 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (รองนายก/เลขานายก/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการทุกกอง/นิติกร/นักวิเคราะห์นโยบาย/นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 25 พ.ค. 2564 ]275
37 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]260
38 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ที่ 1-14) [ 25 พ.ค. 2564 ]206
39 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เชิญ นายก อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]249
40 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เรียนหัวหน้าสถานีคลื่นวิทยา FM 95,104.25) [ 5 พ.ค. 2564 ]245
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign