องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]48
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]110
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]105
4 แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 พ.ค. 2564 ]178
5 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 6 ต.ค. 2563 ]193
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]180
7 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]190
8 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบ้ติตามระเบียบ) [ 1 ต.ค. 2563 ]191
9 มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]189
10 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]191
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign