องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2559

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนากิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ