องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 4 เม.ย. 2567 ]3
2 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำบลกุดน้ำใส [ 4 เม.ย. 2567 ]5
3 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 3 เม.ย. 2567 ]58
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง [ 5 มี.ค. 2567 ]14
5 คู่มือการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง [ 5 มี.ค. 2567 ]7
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ กองคลัง [ 5 มี.ค. 2567 ]19
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ กองคลัง [ 5 มี.ค. 2567 ]9
8 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ กองคลัง [ 5 มี.ค. 2567 ]6
9 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กองช่าง) [ 5 มี.ค. 2567 ]7
10 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง [ 5 มี.ค. 2567 ]5
11 คู่มือการดำเนินโครงการการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 27 ก.พ. 2567 ]8
12 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.พ. 2567 ]6
13 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองสวัสดิการสังคม [ 27 ก.พ. 2567 ]5
14 มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที อปท (เด็กแรกเกิด) [ 27 ก.พ. 2567 ]5
15 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]20
16 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 21 ก.พ. 2567 ]10
17 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 20 ก.พ. 2567 ]7
18 คู่มือการปฏิบัติงาน จดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 เม.ย. 2566 ]47
19 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง [ 7 เม.ย. 2566 ]46
20 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (กองคลัง) [ 7 เม.ย. 2566 ]47
21 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง [ 7 เม.ย. 2566 ]46
22 คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ [ 7 เม.ย. 2566 ]43
23 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 3 เม.ย. 2566 ]48
24 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ กองการศึกษา [ 30 มี.ค. 2566 ]42
25 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดน้ำใส [ 30 มี.ค. 2566 ]40
26 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 มี.ค. 2566 ]48
27 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]57
28 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 20 ก.พ. 2566 ]48
29 คู่มือการดำเนินโครงการการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]41
30 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]40
31 คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที อปท (เด็กแรกเกิด) ปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]55
32 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]36
33 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
34 ระเบียบการลาของพนักงานส่วนตำบล [ 26 เม.ย. 2565 ]125
35 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 21 เม.ย. 2565 ]125
36 คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 เม.ย. 2565 ]130
37 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(งานบุคคล) [ 21 เม.ย. 2565 ]123
38 คู่มือขั้นตอนการขอรับบริการถังขยะ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]122
39 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]142
40 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]137
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign