องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีพ.ศ.2560


วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีพ.ศ.2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านท่าแตง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนโดย ธกส. สาขาจัตุรัส

2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26