องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 

 


  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติภายใต้ ภายใต้สนับสน...
       วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...
  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระช...
       วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายองค์การบ...
  พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอ...
       วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดยนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก...


 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552