องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บ้านสำโรงโคก ,บ้านเ...
      

  ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง...
      

  ร่วมโครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง...
      ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552