องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสว...
      

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายถวิล ภิรมย์ชม รองนายกองค์การบริหารส่...

  โครงการสูบกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล...
      

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสนำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบ...

  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้...
      

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดยนายสุเทพ ดีอุดม นายกอง... 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552