องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 

 


  โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา...
       วันที่ 12 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นาสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก...
  ทำบุญตักบาตรเช้าพร้อมพิธีเปิดถนนโครงการก่อสร้างถนน...
      

วันที่ 9 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส คณะผู...

  กิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day ตามโครงการ
      

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนต... 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552