องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  ขอขอบคุณ คุณสุขุมาภรณ์ ทองเจริญ (คุณเป้) ที่มอบยาส...
      

ขอขอบคุณ คุณสุขุมาภรณ์ ทองเจริญ (คุณเป้) ที่มอบยาสามัญประจำบ้านให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ...

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุด...
      

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ รองปลัดองค์การ...

  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกันขับเคลื่อน " ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกันขับเคลื่อน " ชัยภูมิ ดินแดนแห่งโลก 3 มหายุค " สู่อ... 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552