องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 

 


  โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562
       วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน...
  ทำความสะอาด บริเวณถนนสาย 201 (ชัยภูมิ-สีคิ้ว) และถ...
       วันที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดยนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค...
  โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ (หลักสูตรครู ข.)ประจำปีงบป...
       วันที่ 30 มีนาคม 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำคณะผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครง...


 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.กุดน้ำใส
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552