องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...
      

   กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพ...
       วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่ว...
  การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล/ตำ...
       วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดี...


 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552