องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 

 


  กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิน
       วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลกุดน้ำใส (อถล.) ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทำการ...
  ประชุมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลกุดน้ำใส
      

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกแจกจ่ายน้ำ...
       วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จ่าเอกไพโรจน์ นามมุงคุณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกแจกจ่ายน้ำใ...


 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.กุดน้ำใส
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552