องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 

 


  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้อง...
       วันที่ 23 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส คณะผู้บ...
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ...
       วันที่ 23 กันยายน 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสร...
  โครงการสร้างพลังชุมชนคัดแยก เพื่อลดปัญหาขยะ ประจำป...
       วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบหมายให้ นาย...


 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552