องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลกุ...
       เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ...
  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมวัดป่าหินลาด บ้านตลาด ต.กุดน้ำใส...
       เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำ...
  ทำพิธีทำบุญตักบาตรเปิดป้ายถนนปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง...
       ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 26,073 วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 หน้า 10 เรื่องปรับปรุงถนนใหม่....


ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552