องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา...[วันที่ 2020-09-11][ผู้อ่าน 7]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามั...[วันที่ 2020-08-15][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งช...[วันที่ 2020-08-12][ผู้อ่าน 21]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามั...[วันที่ 2020-08-10][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการอมรมพัฒนาศักยภาพทีมพ่นหมอกควันและซ่อมบำรุงเ...[วันที่ 2020-08-06][ผู้อ่าน 10]
 
  ร่วมเป็นเจ้าภาสวดพระอภิธรรม คุณสุรัตนา หาญรบ [วันที่ 2020-07-30][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมแก้ไข้ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ ณ ห้วยลำคัญฉู...[วันที่ 2020-07-29][ผู้อ่าน 18]
 
  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชน...[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต...[วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 92]
 
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LP...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 17]
 
  เข้าร่วมเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและ...[วันที่ 2020-07-10][ผู้อ่าน 18]
 
  ร่วมฌาปนกิจศพ คุณพ่ออ้อด ก้องสนาม [วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 21]
 
  พิธีเปิดป้ายหน่วยวิทยบริการ (ป.บส.) อำเภอจัตุรัส ณ...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 22]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 33]
 
  ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์พ...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 19]
 
  ฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญส่ง พงค์สุวรรณ ณวัดจำปาทอง บ้า...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรม Big clening Day ดูแลรักษาความสะอาด ถนนชัยภ...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 19]
 
  ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์พ...[วันที่ 2020-06-23][ผู้อ่าน 20]
 
  เรื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลกุดน...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 20]
 
  กำหนดการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงเรียน/สถานศึกษ...[วันที่ 2020-06-17][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัต...[วันที่ 2020-06-17][ผู้อ่าน 21]
 
  พ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค ในโรงเรียน/สถาน...[วันที่ 2020-06-10][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมประชาคมกำหนดมาตรการในการดำเนินงานป้องกันการร...[วันที่ 2020-06-10][ผู้อ่าน 19]
 
  ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องไข้เลือกออกตามหมู...[วันที่ 2020-06-05][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28