องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 394 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 28 ต.ค. 2563 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปจะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 27 ต.ค. 2563 ]3
4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 26 ต.ค. 2563 ]2
5 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]5
6 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]9
7 กฎบัตรการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 9 ต.ค. 2563 ]9
8 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Paln) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 9 ต.ค. 2563 ]11
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 9 ต.ค. 2563 ]6
10 การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2563 ]10
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ต.ค. 2563 ]10
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายใหม่) [ 5 ต.ค. 2563 ]12
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายใหม่) [ 5 ต.ค. 2563 ]10
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายเดิม) [ 5 ต.ค. 2563 ]7
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายเดิม) [ 5 ต.ค. 2563 ]4
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ 2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]13
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 30 ก.ย. 2563 ]7
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 30 ก.ย. 2563 ]7
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [ 30 ก.ย. 2563 ]10
20 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 24 ก.ย. 2563 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20