องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 273 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดน้ำใส [ 1 เม.ย. 2562 ]18
2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดน้ำใส [ 28 มี.ค. 2562 ]15
3 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 22 มี.ค. 2562 ]14
4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 18 มี.ค. 2562 ]15
5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.กุดน้ำใส [ 11 มี.ค. 2562 ]23
6 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]11
7 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]25
8 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]29
9 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]33
10 ประกาศสภา อบต.กุดน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]38
11 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]33
12 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]37
13 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 20 ธ.ค. 2561 ]31
14 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]28
15 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]31
16 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]27
17 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]28
18 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]30
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ขายพัสดุชำรุดและเสื่มสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]31
20 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 27 พ.ย. 2561 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14