องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 285 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 21 มิ.ย. 2562 ]3
2 ประกาศ เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 17 มิ.ย. 2562 ]4
3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]7
4 ประกาศเรื่องของความอนุเคราะห์ใช้พิื้นที่ฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]13
5 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]12
6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]17
7 เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2562 ]35
8 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 พ.ค. 2562 ]27
9 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดน้ำใส [ 1 เม.ย. 2562 ]55
10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดน้ำใส [ 28 มี.ค. 2562 ]56
11 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 22 มี.ค. 2562 ]49
12 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 18 มี.ค. 2562 ]48
13 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.กุดน้ำใส [ 11 มี.ค. 2562 ]54
14 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]40
15 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]49
16 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]62
17 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]59
18 เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 30 ม.ค. 2562 ]29
19 เรื่อง เจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ 30 ม.ค. 2562 ]28
20 ประกาศสภา อบต.กุดน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]69
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15