องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 265 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]4
2 ประกาศสภา อบต.กุดน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]10
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]12
4 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]13
5 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 20 ธ.ค. 2561 ]11
6 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]13
7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]15
8 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]15
9 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]13
10 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]11
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ขายพัสดุชำรุดและเสื่มสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]11
12 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 27 พ.ย. 2561 ]10
13 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 27 พ.ย. 2561 ]11
14 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]13
15 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) [ 12 พ.ย. 2561 ]12
16 ace333เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]12
17 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 10 ต.ค. 2561 ]13
18 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2561 ]12
19 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]13
20 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14