องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 259 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]2
2 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]2
3 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]2
4 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ขายพัสดุชำรุดและเสื่มสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]16
6 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 27 พ.ย. 2561 ]14
7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 27 พ.ย. 2561 ]14
8 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]41
9 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) [ 12 พ.ย. 2561 ]41
10 ace333เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]41
11 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 10 ต.ค. 2561 ]39
12 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2561 ]35
13 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]32
14 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]46
15 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]29
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง [ 1 ต.ค. 2561 ]32
17 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]29
18 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 [ 27 ก.ย. 2561 ]29
19 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 [ 21 ก.ย. 2561 ]34
20 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13