องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับอำเภอจัตุรัส และบ้านกุดน้ำใส จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ณ คลองกุดน้ำใส บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตาม "โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปี 2560"


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26