องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ และโรงเรียนบ้านเดื่อ


30 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ และโรงเรียนบ้านเดื่อ เพื่อให้คณะครู นักเรียน เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการระงับอัคคีภัย การอพยพ และการขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26