องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านสำโรงโคก


17 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม
นายกอบต. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และโรงเรียนบ้านสำโรงโคก ร่วมกันเดินรณรงค์แจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 14


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26