องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


11 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับกลุ่มไร่นาสวนผสมปลอดสารพิษบ้านตลาด และโรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมดำนา การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ณ ไร่นาสวนผสมปลอดสารพิษบ้านตลาด ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง"


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26