องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านกุดน้ำใส บ้านวังวัด และบ้านเหนือ


19 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) ร่วมกันเดินรณรงค์แจกทรายอะเบท พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านกุดน้ำใส หมูที่ 3 บ้านวังวัด หมู่ที่ 4 และบ้านเหนือ หมู่ที่ 10


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26