องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กุดน้ำใส


นายสุเทพ ดีอุดม ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กุดน้ำใส เรียกประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กุดน้ำใส ในวันที่ 27 กรกรฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เพื่อซักซ้อมและปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26