องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ  ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26