องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


กิจกรรมภายใต้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลกุดน้ำใส


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลกุดน้ำใส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะกำหนดจัดทุกวันที่ 10 20 และ 30 ของเดือน


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26