องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่วมมิตร


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดน้ำใส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่วมมิตร จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านร่วมมิตร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมี นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26