องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดน้ำใส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา      จัดโครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านวังเสมา เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กอ้วน อาหารที่ความเพิ่มสำหรับเด็กผอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยการกินของเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครอง ได้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมี นายศิลาธร เกษจัตุรัส รองนายก อบต.กุดน้ำใส เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26