องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดน้ำใส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ตามโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านกุดน้ำใสเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมี นายสุเทพ ดีอุดม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดน้ำใส เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26