องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริห่ารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านตลาด หมู่ที่ 1,13


2018-12-07
2018-12-06
2018-11-30
2018-11-23
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-12
2018-11-02
2018-11-01
2018-10-26