องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริห่ารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านตลาด หมู่ที่ 1,13


2019-04-29
2019-04-03
2019-03-30
2019-03-27
2019-03-20
2019-03-18
2019-03-13
2019-03-11
2019-03-06
2019-02-20