องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริห่ารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านตลาด หมู่ที่ 1,13


2019-02-04
2019-02-04
2019-02-04
2019-02-01
2019-01-31
2019-01-18
2019-01-16
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-09