องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิน


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลกุดน้ำใส (อถล.) ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทำการคัดแยกขยะนำส่ง ในกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส และผู้ที่สนใจร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ที่อยู่ใกล้บ้าน โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันที่ 1 ของเดือน


2019-04-29
2019-04-03
2019-03-30
2019-03-27
2019-03-20
2019-03-18
2019-03-13
2019-03-11
2019-03-06
2019-02-20