องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จัดกิจกรรมตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ (สระอีสานเขียว) บ้านวังเสมา ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัว


2019-05-06
2019-05-05
2019-05-03
2019-05-02
2019-04-24
2019-04-10
2019-04-09
2019-04-05
2019-04-04
2019-04-03