องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จัดกิจกรรมตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ (สระอีสานเขียว) บ้านวังเสมา ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัว


2019-03-20
2019-03-18
2019-03-13
2019-03-11
2019-03-06
2019-02-20
2019-02-19
2019-02-15
2019-02-14
2019-02-07