องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จัดกิจกรรมตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข โดยมีนายมนตรา กอซอ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สระน้้ำประจำวัด และแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียน จำนวน 310,000 ตัว จำนวน 18 แห่ง เนื่องในวันมาฆบูชา และเป็นไปตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ


2019-05-06
2019-05-05
2019-05-03
2019-05-02
2019-04-24
2019-04-10
2019-04-09
2019-04-05
2019-04-04
2019-04-03