องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จัดกิจกรรมตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข โดยมีนายมนตรา กอซอ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สระน้้ำประจำวัด และแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียน จำนวน 310,000 ตัว จำนวน 18 แห่ง เนื่องในวันมาฆบูชา และเป็นไปตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ


2019-03-20
2019-03-18
2019-03-13
2019-03-11
2019-03-06
2019-02-20
2019-02-19
2019-02-15
2019-02-14
2019-02-07