องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


กิจกรรม เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลกุดน้ำใส โดยนายสุเทพ ดีอุดม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ จ่าเอกไพโรจน์ นามมุงคุณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลกุดน้ำใส เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ นายดวงจันทร์ มานิมต์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลกุดน้ำใส เข้ารับรางวัล อปพร. ดีเด่น

2019-09-12
2019-09-09
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-26
2019-08-23
2019-08-22
2019-08-19
2019-08-14
2019-08-12