องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


กิจกรรม เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลกุดน้ำใส โดยนายสุเทพ ดีอุดม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ จ่าเอกไพโรจน์ นามมุงคุณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลกุดน้ำใส เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ นายดวงจันทร์ มานิมต์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลกุดน้ำใส เข้ารับรางวัล อปพร. ดีเด่น

2019-05-06
2019-05-05
2019-05-03
2019-05-02
2019-04-24
2019-04-10
2019-04-09
2019-04-05
2019-04-04
2019-04-03