องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2562


วันที่ 24 เมษายน 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส ได้มอบหมายให้ นายถวิล ภิรมย์ชม รองนายก อบต.กุดน้ำใส และนายศิลาธร เกษจัตุรัส รองนายก อบต.กุดน้ำใส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2019-07-31
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-24
2019-07-18
2019-07-16
2019-05-27
2019-05-23
2019-05-19
2019-05-17