องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2562


วันที่ 24 เมษายน 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส ได้มอบหมายให้ นายถวิล ภิรมย์ชม รองนายก อบต.กุดน้ำใส และนายศิลาธร เกษจัตุรัส รองนายก อบต.กุดน้ำใส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2019-05-06
2019-05-05
2019-05-03
2019-05-02
2019-04-24
2019-04-10
2019-04-09
2019-04-05
2019-04-04
2019-04-03