องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2562


วันที่ 24 เมษายน 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส ได้มอบหมายให้ นายถวิล ภิรมย์ชม รองนายก อบต.กุดน้ำใส และนายศิลาธร เกษจัตุรัส รองนายก อบต.กุดน้ำใส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2019-10-24
2019-10-16
2019-10-13
2019-10-07
2019-09-23
2019-09-23
2019-09-20
2019-09-18
2019-09-12
2019-09-09