องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


มอบเงินกองทุน ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย


วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินกองทุน ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย ให้กับ นางสีดา กล้ารอด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2019-05-06
2019-05-05
2019-05-03
2019-05-02
2019-04-24
2019-04-10
2019-04-09
2019-04-05
2019-04-04
2019-04-03