องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ. 2562


วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกุดน้ำใส และประชาชนจิตอาสาหมู่บ้าน บ้านกุดน้ำใสหมู่ีที่ 3 บ้านวังวัดหมู่ที่ 4 และบ้านเหนือหมู่ที่ 10 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ. 2562

2019-10-24
2019-10-16
2019-10-13
2019-10-07
2019-09-23
2019-09-23
2019-09-20
2019-09-18
2019-09-12
2019-09-09