องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ. 2562


วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกุดน้ำใส และประชาชนจิตอาสาหมู่บ้าน บ้านกุดน้ำใสหมู่ีที่ 3 บ้านวังวัดหมู่ที่ 4 และบ้านเหนือหมู่ที่ 10 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ. 2562

2019-07-31
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-24
2019-07-18
2019-07-16
2019-05-27
2019-05-23
2019-05-19
2019-05-17