องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 26 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดน้ำใส

2020-02-14
2020-02-04
2020-02-03
2020-01-20
2020-01-11
2020-01-08
2020-01-06
2020-01-03
2019-12-29
2019-12-26