องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 26 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดน้ำใส

2019-09-12
2019-09-09
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-26
2019-08-23
2019-08-22
2019-08-19
2019-08-14
2019-08-12