องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการสร้างพลังชุมชนคัดแยก เพื่อลดปัญหาขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบหมายให้ นายถวิล ภิรมย์ชม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการสร้างพลังชุมชนคัดแยก เพื่อลดปัญหาขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ณ โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฏ์รังสรรค์)

2020-05-29
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-26
2020-05-25
2020-05-15
2020-05-14
2020-05-05
2020-05-05
2020-05-05