องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดีประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 23 กันยายน 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดีประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

2019-09-23
2019-09-23
2019-09-20
2019-09-18
2019-09-12
2019-09-09
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-26
2019-08-23