องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดีประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 23 กันยายน 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดีประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

2020-05-29
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-26
2020-05-25
2020-05-15
2020-05-14
2020-05-05
2020-05-05
2020-05-05