องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช ) 23 ตุลาคม 2562


วันที่ 23 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายถวิล ภิรมย์ชม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช ) 23 ตุลาคม 2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส


2020-05-29
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-26
2020-05-25
2020-05-15
2020-05-14
2020-05-05
2020-05-05
2020-05-05