องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชน


วันที่ 7-8 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ บ้านสำโรงโคก ,บ้านเดื่อ,บ้านโพธิ์ทอง,บ้านกุดน้ำใส,บ้านเหนือ,บ้านท่าแตง,บ้านห้วยเป้ง,บ้านดอกเกษตร,บ้านร่วมมิตร,บ้านตลาด,บ้านวังเสมา

2020-02-14
2020-02-04
2020-02-03
2020-01-20
2020-01-11
2020-01-08
2020-01-06
2020-01-03
2019-12-29
2019-12-26