องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


วันที่ 11 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนตำบลกุดน้ำใส ร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์และลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

2020-02-14
2020-02-04
2020-02-03
2020-01-20
2020-01-11
2020-01-08
2020-01-06
2020-01-03
2019-12-29
2019-12-26