องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/วัด/เมรุ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ในเขตตำบลกุดน้ำใส


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำทีมงานพนักงานออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/วัด/เมรุ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ในเขตตำบลกุดน้ำใส


2020-07-01
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-17
2020-06-17
2020-06-10