องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญส่ง พงค์สุวรรณ ณวัดจำปาทอง บ้านตลาด ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์เพ็ญ ค่ายใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมงานฌาปนกิจศพ  คุณพ่อบุญส่ง พงค์สุวรรณ ณวัดจำปาทอง บ้านตลาด ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม

2020-07-01
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-17
2020-06-17
2020-06-10