องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา13.00น. องค์บริหารส่วนตำกุดน้ำใส ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2020-07-29
2020-07-17
2020-07-16
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-01
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-24