องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และจิตอาสาตำบลกุดน้ำใส เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และองค์การบริหารส่วนตำบลส้อมป้อย โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครการฯ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2020-07-29
2020-07-17
2020-07-16
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-01
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-24