องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


กิจกรรมแก้ไข้ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ ณ ห้วยลำคัญฉูบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้า บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกิจกรรมแก้ไข้ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ ณ ห้วยลำคัญฉูบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้า บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


2020-07-29
2020-07-17
2020-07-16
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-01
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-24