องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 11 กันยายน พ.ศ2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย พนักงานและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก7ศูนย์ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2020-09-11
2020-08-15
2020-08-12
2020-08-10
2020-08-06
2020-07-30
2020-07-29
2020-07-28
2020-07-17
2020-07-16