องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


กิจกรรมซ่อมแซมฝายมีชีวิต


วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพร้อมด้วยประชาชนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกิจกรรมซ่อมแซมฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยน้ำคง หมู่ที่ 13 บ้านตลาด ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นายดารนัย การนอก ปลัดอำเภอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมซ่อมแซมฝายมีชีวิต

2021-02-25
2021-02-19
2021-02-17
2021-02-15
2021-02-11
2021-02-10
2021-02-06
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-02