องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล/ตำบล


วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะอาจารย์ร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล/ตำบล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2021-02-25
2021-02-19
2021-02-17
2021-02-15
2021-02-11
2021-02-10
2021-02-06
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-02