องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงบ้านสำโรงโคก ม.6 และ ม.14


                     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำคณะผู้บริหาร นักบริบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงบ้านสำโรงโคก ม.6 และ ม.14


2021-02-25
2021-02-19
2021-02-17
2021-02-15
2021-02-11
2021-02-10
2021-02-06
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-02