องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงบ้านเดื่อ ม.5 และบ้านโพทธ์ทอง ม.12


                     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ ค่ายใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสและ นักบริบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงบ้านเดื่อ ม.5 และบ้านโพทธ์ทอง ม.12


2021-02-25
2021-02-19
2021-02-17
2021-02-15
2021-02-11
2021-02-10
2021-02-06
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-02