องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมเรื่องแผนการดูแลจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปีงบประมาณ 2564


                 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะกรรมการ พนักงาน และพร้อมด้วย รพ.สต กุดน้ำใส และสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส  ร่วมประชุมเรื่องแผนการดูแลจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปีงบประมาณ 2564


2021-02-25
2021-02-19
2021-02-17
2021-02-15
2021-02-11
2021-02-10
2021-02-06
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-02