องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


วันที่ 5 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส โดยนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมด้วยสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้ำใสทุกแห่ง พสกนิกรตำบลกุดนำ้ใส ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563

2021-02-25
2021-02-19
2021-02-17
2021-02-15
2021-02-11
2021-02-10
2021-02-06
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-02