องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ดร.ขัยรัตน์ จำนงการ ในการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน และพนักงาน ในเขตุพื้นที่ ตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุัสรัส จ.ชัยภูมิ


       เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำกุดน้ำใส ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ขัยรัตน์ จำนงการ ในการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน และพนักงาน ในเขตุพื้นที่ ตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุัสรัส จ.ชัยภูมิ


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26